logo

Paritaire Commissie

Paritaire Commissie Chroom-6

De Paritaire Commissie Chroom-6 heeft als taak het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan te sturen en de onderzoeksvragen en -resultaten goed te keuren. Ook is het de taak van de commissie om een advies en aanbevelingen aan Defensie te geven.

‘Paritair’ betekent dat zowel vertegenwoordigers van de werknemers (vakbonden) als van de werkgever (Defensie) in de commissie zitten. Behalve deze partijen zitten er ook deskundigen en adviseurs in de commissie. De Paritaire Commissie handelt niet in opdracht van Defensie, maar handelt zelfstandig, onafhankelijk en heeft een eigen verantwoordelijkheid.

Samenstelling commissie

Naam Organisatie Rol
R.L. Vreeman (Ruud) Onafhankelijk Voorzitter
R. Bliek (René) CMHF Lid
M.H.G. Brevink (Michel) Ministerie van Defensie (CEAG) Lid
B.R.C. van Ginkel (Netty) CCOOP Lid
R.M. van der Graaf (Ronald) RIVM Toehoorder
D. Istha (Dig) Onafhankelijk Adviseur Communicatie
B. de Jongh (Bert) Ministerie van Defensie Lid
M.W. Melis (Margriet) RIVM Toehoorder
A.A. Minderhoud (Arian) Ministerie van Defensie Lid
F.I.  Monster (Frouke) Ministerie van Defensie Lid
W.R.F. Notten (Wilfried) Onafhankelijk Adviseur Wetenschap
A.M. Snels (Anne-Marie) ACOP Lid
P.J.F. Wulms (Peter) AC Lid
J.P. Zock (Jean Paul) RIVM Toehoorder
J. Florissen (Arno) CAOP Secretaris

Instelling

De Paritaire Commissie is in 2015 ingesteld door de toenmalige minister van Defensie. Het Instellingsbesluit is terug te lezen in de Staatscourant.