Wat is chroom-6?

Chroom-6 is een metaal met een specifieke eigenschap. Verwerkt in (grond)verf beschermt het onder andere metalen oppervlakten tegen roest (corrosie).

Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid. In een animatievideo licht het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) toe wat er in de wetenschap bekend is over chroom-6. Ook laat de video zien hoe chroom-6 in het lichaam terecht kan komen en wat er dan gebeurt.

Waar is chroom-6 gebruikt?

Defensie werkt nog steeds met chroom-6. Omdat het voorkomt dat materiaal gaat roesten, is het vroeger veel gebruikt en zit het dus op veel bestaand materieel. Denk aan vliegtuigen, legervoertuigen en marineschepen. Bij onderhoudswerkzaamheden aan dat materieel kan er chroom-6 vrijkomen. Ook vandaag de dag wordt het nog toegepast op nieuw materieel: in de luchtvaart is chroom-6-houdende verf namelijk soms de enige mogelijkheid om de vliegveiligheid te garanderen. Het is daarom ook toegestaan binnen de Europese wetgeving en soms zelfs verplicht.

Waar mogelijk vervangt Defensie chroom-6 voor een alternatief, maar er helemaal niet meer mee werken is dus niet mogelijk. 

Voorop staat dat medewerkers er veilig mee kunnen werken. Op de website van Defensie kunt u lezen welke maatregelen die Defensie hiervoor treft.

Wat is CARC?

Op de POMS-locaties van Defensie (prepositioned organizational materiel storage-locaties) is met chroom-6 vaak in combinatie met CARC gewerkt: Chemical Agent Resistant Coating. CARC is een toplaag die er onder andere voor zorgt dat chemische strijdmiddelen makkelijker van materieel verwijderd kunnen worden.

CARC is, afhankelijk van de fabrikant en de periode, vaak van samenstelling gewijzigd. Het zijn mengsels van veelal onbekende samenstelling. Maar in alle mogelijke vormen van CARC was er altijd één stof in grote hoeveelheden aanwezig: hexamethyleendi-isocyanaat (HDI). Van deze stof is bekend dat deze schadelijk kan zijn voor de gezondheid.  

Dit wordt verder uitgelegd in de animatievideo over CARC van het RIVM, waarin toegelicht wordt wat er in het algemeen bekend is over CARC.

Waar is CARC gebruikt?

CARC is toegepast op Amerikaans materieel dat opgeslagen, onderhouden en behandeld werd op de POMS-locaties van Defensie (prepositioned organizational materiel storage-locaties). 

Actuele informatie

Derde actualisatie leidt niet tot aanpassing ziektelijst [...]

Defensie neemt aanbevelingen rond de Uitkeringsregeling chroom-6 grotendeels over [...]

Commissie vindt Uitkeringsregeling chroom-6 evenwichtig [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2022 [...]

Nieuwsbrieven mei 2021 [...]

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG