Ziektelijst chroom-6

Welke ziekten kan ik krijgen van chroom-6?

Het RIVM heeft onderzocht welke ziekten verband kunnen houden met blootstelling aan chroom-6, zoals deze op het werk plaatsvond. De lijst die hieruit is gekomen is de lijst die Defensie gebruikt als uitgangspunt voor de Uitkeringsregeling voor een financiële vergoeding.

De ziektelijst chroom-6 is te bekijken op de website van het RIVM. Er zijn hier ook veelgestelde vragen en antwoorden te vinden. Bijvoorbeeld over welke ziekten er niet op staan en waarom, en of het uitmaakt hoeveel je aan chroom-6 bent blootgesteld.

Waarom zag de lijst met ziekten er eerst anders uit?

Het onderzoek van het RIVM was ingewikkeld en uitgebreid en kostte daarom veel tijd. Daarom was er sinds maart 2015 de Coulanceregeling Chroom-6, vooruitlopend op de onderzoeksresultaten en een definitieve uitkeringsregeling. Hiermee kon toch al een financiële tegemoetkoming geboden worden aan mensen die ziek kunnen zijn geworden door het werken met chroom-6.

De Coulanceregeling is in eerste instantie vastgesteld op basis van de informatie die toen bekend was bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). In vervolg op het onderzoek van het NCvB heeft het RIVM een diepgaand wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar chroom-6 op de POMS-locaties. Dit onderzoek is in juni 2018 afgerond en heeft nadere informatie opgeleverd over welke ziekten veroorzaakt kunnen worden door blootstelling aan chroom-6 op het werk.

In 2019/2020 heeft het RIVM onderzocht of er wereldwijd nieuwe informatie in de wetenschappelijke literatuur is verschenen over ziekten die door werken met chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. Ook naar aanleiding van deze actualisatie is de ziektelijst aangepast: (Oud-)defensiemedewerkers met neusbijholtekanker en/of chroom-6 gerelateerde allergische rhinitis en strottenhoofdkanker hebben ook recht op een uitkering – onder de voorwaarden zoals genoemd in de regeling.

(Oud-)defensiemedewerkers die een tegemoetkoming hebben gehad voor een aandoening die niet meer op de lijst staat, hoeven dit bedrag niet terug te betalen.

Is de informatie nu volledig, of kunnen er nog meer ziekten bij komen?

De informatie is op dit moment volledig. Het RIVM rapporteert regelmatig of er wereldwijd nieuwe inzichten in de wetenschap zijn ontstaan. Als blijkt dat de lijst met ziekten moet worden aangepast, dan wordt in overleg met de vakbonden bepaald of de Uitkeringsregeling moet worden aangepast. Als u bent aangemeld bij het Informatiepunt Chroom-6 wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Mijn ziekte staat niet op de lijst, maar kan volgens mijn arts misschien wel door chroom-6 komen. Wat nu?

Op de lijst van het RIVM staan ziekten waarvan aannemelijk is dat deze kunnen zijn ontstaan bij het werken zoals bij Defensie gebeurde. Staat een ziekte niet op de lijst? Dan heeft onderzoek door het RIVM laten zien dat het niet waarschijnlijk is dat deze ziekte veroorzaakt kan worden door chroom-6-blootstelling, zoals op de POMS. Anders gezegd: er is dan te weinig bewijs gevonden voor een mogelijk verband met blootstelling aan chroom-6 – in zowel onderzoeken bij dieren als in onderzoeken bij mensen.

Voor sommige ziekten zijn er in onderzoeken bij dieren wel aanwijzingen gevonden dat chroom-6 een effect heeft. Maar is er vervolgens in aanvullend onderzoek, naar dezelfde ziekte bij mensen, geen of onvoldoende bewijs voor dit verband gevonden. De resultaten en conclusies van deze wetenschappelijke onderzoeken zijn altijd getoetst door een breed samengestelde groep deskundigen. Deze toets is zowel binnen als buiten het RIVM gedaan, en ook door de groep deskundigen in de Klankbordgroep van het RIVM. In de Klankbordgroep zitten ook deskundigen die door de vakbonden en belangenbehartigers zijn voorgesteld.

Actuele informatie

Derde actualisatie leidt niet tot aanpassing ziektelijst [...]

Defensie neemt aanbevelingen rond de Uitkeringsregeling chroom-6 grotendeels over [...]

Commissie vindt Uitkeringsregeling chroom-6 evenwichtig [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2022 [...]

Nieuwsbrieven mei 2021 [...]

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG