Regeling chroom-6

In 2018 stelden de vakbonden en Defensie op basis van het RIVM-onderzoek op de POMS-locaties van Defensie een collectieve regeling op: de Regeling Uitkering Chroom-6 Defensie (Uitkeringsregeling).

De Uitkeringsregeling is aangepast op basis van resultaten van het derde en laatste deelonderzoek naar chroom-6 op alle niet-POMS-locaties:

  • Behalve POMS-medewerkers die ziek zijn geworden, kunnen vanaf 31 mei 2021 ook (oud-)medewerkers van alle niet-POMS-locaties en hun nabestaanden een aanvraag indienen.
  • Daarnaast zijn twee aanpassingen gedaan die ervoor kunnen zorgen dat een nabetaling aan POMS-medewerkers moet worden gedaan. Daar leest u hieronder meer over.

Bedragen directe blootstelling gelijkgetrokken
Het RIVM heeft verschillende blootstellingsgroepen onderscheiden. Eén hiervan is de groep van de (mogelijke) directe blootstelling. Voor de POMS-locaties was het voor het RIVM mogelijk om binnen deze groep een indeling te maken op basis van functies (categorie A, B of C). Voor de andere Defensielocaties lukte dat niet. Daarom zijn ook voor de POMS-medewerkers de bedragen voor de verschillende categorieën gelijkgetrokken. Voor iedereen in de groep van (mogelijke) directe blootstelling wordt nu uitgegaan van het bedrag dat hoort bij de hoogste blootstelling. Dit betekent dat een aantal POMS-medewerkers een nabetaling zal ontvangen. (Oud-)medewerkers die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen hier bericht over.

Aanpassing latentietijd COPD
Ook is de latentietijd voor COPD aangepast. Dat is de tijd die zit tussen de laatste blootstelling aan chroom-6 en het krijgen van COPD. Die tijd is verruimd. Dit kan in een enkel geval betekenen dat een (oud-)medewerker toch in aanmerking komt voor een uitkering op basis van de Uitkeringsregeling. Er wordt dan een nabetaling gedaan. (Oud-)medewerkers voor wie dit zo is, ontvangen hier vanzelf bericht over.

Vervallen Coulanceregeling

De regeling is aangepast in overleg met de vakbonden. Sinds de Uitkeringsregeling ook open staat voor (oud-)medewerkers van de niet-POMS-locaties, is de Coulanceregeling komen te vervallen. Die bestaat vanaf maart 2015 en was opgesteld zodat (oud-)medewerkers van de POMS en de niet-POMS-locaties niet hoefden te wachten op de resultaten van het RIVM-onderzoek en een definitieve regeling, om al wel een financiële tegemoetkoming aan te vragen.

De uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van:

  • De functie of de werkzaamheden;
  • De duur van de blootstelling aan chroom-6 tijdens de werkzaamheden;
  • De aandoening.

De uitkering bestaat uit twee delen:

  1. Een immaterieel deel, vergelijkbaar met smartengeld;
  2. Een materieel deel, vergelijkbaar met kostenvergoeding.

Het smartengeldbedrag varieert van € 5.000,– tot € 40.000,–. De bedragen worden sinds 2018 geïndexeerd (dit betekent dat dat ze aangepast worden aan eventuele inflatie).

In aanvulling op het immaterieel deel van de uitkering is een bedrag van € 3.850,– voor de materiële schade (materieel deel uitkering) opgenomen. Dit is een vast bedrag voor iedereen die ook recht heeft op het immateriële deel van de uitkering.

Als er voor bepaalde ondersteuning of een voorziening geen vergoeding mogelijk is via een andere weg, dan is het mogelijk hier een aanvraag voor te doen. Dit is maatwerk en wordt in individuele gevallen toegepast.

Als u al een tegemoetkoming heeft gekregen vanuit de Coulanceregeling, dan wordt dit van het immaterieel deel van de uitkering afgetrokken.

Nabestaanden

Nabestaanden kunnen in aanmerking komen voor het materieel deel van de uitkering €3.850,– waar anders de (oud-)medewerker recht op zou hebben gehad. Daar bovenop kan de nabestaande een ‘materiële uitkering nabestaande’ krijgen van €3.850,–. Die is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten rond de begrafenis van de (oud-)medewerker.

Aanvraag regeling

Voor meer informatie over de regeling kunt u terecht bij het APG.

Als u een tegemoetkoming heeft gekregen op grond van de Coulanceregeling, en u komt mogelijk ook in aanmerking de Uitkeringsregeling, dan ontvangt u een brief met informatie en vragen. Helaas duurt het langer dan voorzien voor iedereen een reactie ontvangt. Wel wordt er hard aan de beoordeling van de zaken gewerkt. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht. Excuses voor de ontstane vertraging.

Letselschadeclaim

Als u een uitkering heeft ontvangen, maar u heeft meer schade, dan kunt u naast de Uitkeringsregeling een letselschadeclaim indienen. Dit kan bij het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening van het ministerie van Defensie: Ministerie van Defensie, DOSCO/DPOD/Juridische Dienstverlening t.a.v. Afdeling claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht.

Meer informatie

Meer informatie over de Uitkeringsregeling en hoe u de regeling aanvraagt leest u in de veelgestelde vragen. U kunt de regeling inzien in de wettenbank op Overheid.nl.

Waar kan ik terecht met vragen? 
U kunt altijd contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6. Hier wordt u indien mogelijk direct geholpen of anders doorverwezen naar de juiste partij om uw vraag te beantwoorden.

Actuele informatie

Derde actualisatie leidt niet tot aanpassing ziektelijst [...]

Defensie neemt aanbevelingen rond de Uitkeringsregeling chroom-6 grotendeels over [...]

Commissie vindt Uitkeringsregeling chroom-6 evenwichtig [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2022 [...]

Nieuwsbrieven mei 2021 [...]

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG