Omdat de wetenschap niet stilstaat, houdt het RIVM in opdracht van Defensie de ontwikkelingen in de wetenschap bij rond chroom-6 en ziekten. Elke twee jaar beoordeelt het RIVM de informatie uit de laatste wetenschappelijke literatuur. Uit de derde actualisatie, die nu is gedaan, blijkt dat de ziektelijst niet verandert.

Eerdere actualisaties van de ziektelijst

Het RIVM publiceerde in 2018 een lijst met ziekten die kunnen zijn gekomen door werken met chroom-6. In 2019 is de lijst voor het eerst geactualiseerd. Toen is strottenhoofdkanker toegevoegd. De (tweede) actualisatie uit 2022 leidde niet tot een aanpassing van de ziektelijst.

Derde actualisatie, wat is er onderzocht?

Het RIVM keek naar de wetenschappelijke literatuur die is gepubliceerd tussen januari 2021 en januari 2023. Ziektes waarover voor het eerst wetenschappelijke artikelen verschenen, zijn speekselklierkanker, zaadbalkanker bij het nageslacht, leukemie bij het nageslacht en bijnieraandoeningen.

Verscheidene kankers zijn opnieuw bekeken (long, neusholte, mondholte, dunne darm, colon en rectum, pancreas, prostaat, blaas, borst). Daarnaast is gekeken naar effecten op: luchtwegen, immuunsysteem, voortplanting en prenatale ontwikkeling, centrale zenuwstelsel, gebit, maag-darmkanaal, lever, nieren, hart en bloedvaten.

Ook heeft het RIVM een meta-analyse uitgevoerd waarbij gekeken is naar kanker van de mondholte, dunne darm, pancreas, prostaat en blaas. Bij een meta-analyse worden de resultaten van meerdere vergelijkbare onderzoeken naast elkaar gezet. Daardoor kunnen meerdere kleine studies met elk een zwakke bewijskracht, samen een sterkere bewijskracht krijgen. Uit deze meta-analyse is geen duidelijk verband naar voren gekomen tussen blootstelling aan chroom-6 en deze vormen van kanker.

De resultaten leiden niet tot een andere lijst met ziekten die kunnen komen door chroom-6-blootstelling in een werksituatie.

Conclusie

De lijst met ziektes blijft onveranderd en daarmee ook de uitkeringsregeling.

Volgende actualisatie

Naar verwachting zal de vierde actualisatie van de ziektelijst in 2025 worden uitgevoerd.

Nadere informatie is terug te lezen op de site van het RIVM:

Zie verder de aanbiedingsbrief van Defensie (in WORD of in PDF) aan de Tweede Kamer.