logo

Informatiepunt Chroom-6 & CARC Defensie

Informatiepunt Chroom-6 & CARC Defensie

In 2014 heeft de minister van Defensie het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de opdracht gegeven onderzoek te doen naar het gebruik van chroom-6 en Chemical Agent Resistant Coating (CARC) bij Defensie. Deze website is hét informatiepunt hierover.

U vindt hier antwoorden op de belangrijkste vragen en informatie over de laatste stand van zaken (of de juiste doorverwijzing). Ook kunt u zich via deze website laten registeren als u denkt ziek te zijn geworden door chroom-6 of hier zorgen over heeft.Maar ook als u op de hoogte gehouden wilt worden over het onderzoek.

Paritaire Commissie

Deze website is van de Paritaire Commissie Chroom-6. De Paritaire Commissie Chroom-6 begeleidt het onderzoek. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de werkgever (Defensie) en van de werknemers (de vakbonden).De commissie heeft een onafhankelijke voorzitter (de heer Ruud Vreeman) en laat zich ondersteunen door het CAOP.

Op 4 juni 2018 heeft de commissie  een persconferentie gehouden over het afgeronde onderzoek van het RIVM naar de gevolgen van het werken met chroomhoudende verf op de vijf zogenaamde POMS-locaties. Onderzoeksrapport RIVM, advies Paritaire Commissie, reactie Defensie met de getroffen regeling zijn hier te vinden.De persconferentie kunt u terugkijken.De volgende (deel)onderzoeken gaan over het gebruik van CARC op POMS-locaties en van chroom-6 op andere Defensielocaties.

Op 6 en 8 juni hebben twee informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor (oud-) medewerkers van Defensie van de vijf POMS-locaties.
Daarvan is een verslag gemaakt.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderzoek of over zaken die er mee te maken hebben?Neemt u dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6 & CARC, gevestigd bij het CAOP.

Chroom-6 bij NS & Tilburg