Chroom-6 onderzoek alle Defensielocaties

Het derde en laatste deelonderzoek van het RIVM, naar het gebruik van chroom-6 op alle niet-POMS Defensielocaties, is in mei 2021 afgerond.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?

 

Contact met chroom-6

Binnen de hele Defensieorganisatie konden medewerkers met chroom-6 in contact komen. Niet alleen de mensen die zelf het onderhoudswerk aan defensiematerieel deden, maar ook mensen die regelmatig in de werkplaatsen kwamen. (Oud-)medewerkers die direct met chroom-6 in contact kwamen tijdens onderhoudswerkzaamheden en niet goed beschermd waren, hebben een grotere kans om ziek te worden. De kans op het ontstaan van de ziekten neemt toe als de blootstelling aan chroom-6 hoger is, vaker heeft plaatsgevonden en/of langer heeft geduurd.

Inschatten van de blootstelling

In welke mate medewerkers mogelijk zijn blootgesteld aan chroom-6 kan niet alleen op basis van de functie worden bepaald. Dit was bij het onderzoek voor de POMS-locaties wel het geval. Voor de andere Defensielocaties is het zo dat met informatie over de werkzaamheden wél kan worden ingeschat of een (oud-)medewerker in contact met chroom-6 is gekomen. Daarmee kan worden aangegeven welke ziekten hierdoor mogelijk zijn veroorzaakt of nog worden veroorzaakt.

Onvoldoende bescherming (oud-)medewerkers

Net als op de POMS-locaties blijkt dat (oud-)medewerkers ook op andere locaties niet altijd en overal genoeg waren beschermd tegen blootstelling aan chroom-6. Beschermende maatregelen op de werkplek werden niet altijd getroffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om taakroulatie, afscheiding van werkruimtes en aanwezigheid van afzuiginstallaties. Ook waren de persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals stofmaskers en overalls, niet altijd aanwezig of effectief genoeg. In de loop van de jaren is dit bij Defensie geleidelijk verbeterd, vooral vanaf de jaren negentig.

Ziekten door chroom-6

Het RIVM volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen over ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. Als er voldoende bewijs is uit onderzoeken bij mensen of proefdieren dat een ziekte door chroom-6 kan worden veroorzaakt, dan past het RIVM de zogeheten ‘ziektelijst’ aan. De actuele ziektelijst is te vinden op de website van het RIVM. Deze is gebaseerd op de actualisatie die in 2019 door het RIVM is uitgevoerd. Momenteel wordt de volgende actualisatie uitgevoerd. De verwachting is dat die na de zomer klaar is. Hierbij worden de laatste ontwikkelingen sinds 2019 meegenomen.

Als blijkt dat de ziektelijst moet worden uitgebreid, dan wordt in overleg met de bonden bepaald of de Uitkeringsregeling moet worden aangepast. U wordt hierover op de hoogte gehouden vanuit het Informatiepunt.

Waar vind ik meer informatie over het onderzoek terug?

Wilt u meer weten over de resultaten en het onderzoeksrapport bekijken? Kijk dan op de website van het RIVM. U vindt hier ook een video met uitleg en antwoorden op veelgestelde vragen.

Waar vind ik andere zaken die bij de openbaarmaking zijn gedeeld terug?

U kunt alles wat bij de openbaarmaking van de onderzoeksresultaten is gedeeld teruglezen:

Waar kan ik terecht met vragen over het onderzoek?

Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6.

CARC-onderzoek POMS-locaties

Binnen het CARC-onderzoek op de POMS-locaties van Defensie heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de stof HDI (hexamethyleen diisocyanaat). Het CARC-onderzoek is in april 2020 afgerond.

LEES MEER

Chroom-6 onderzoek POMS-locaties

Het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties van Defensie is in juni 2018 afgerond. Samen met de resultaten werd toen ook de opgestelde regeling voor oud-POMS-medewerkers gepresenteerd.

LEES MEER

Hoe nu verder?

Met de bekendmaking van de resultaten van het chroom-6 onderzoek voor alle Defensielocaties, zijn de chroom-6 onderzoeken voor Defensie afgerond. De onderzoeken hebben lang geduurd en veel geduld gevraagd van (oud-)medewerkers die mogelijk zijn blootgesteld aan chroom-6 en eventuele nabestaanden.

NAAR HOE NU VERDER?

Actuele informatie

Derde actualisatie leidt niet tot aanpassing ziektelijst [...]

Defensie neemt aanbevelingen rond de Uitkeringsregeling chroom-6 grotendeels over [...]

Commissie vindt Uitkeringsregeling chroom-6 evenwichtig [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2022 [...]

Nieuwsbrieven mei 2021 [...]

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG