Chroom-6 onderzoek alle Defensielocaties

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is na afronding van het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties (Prepositioned Organizational Materiel Storage-locaties) aansluitend begonnen met het chroom-6 onderzoek dat betrekking heeft op alle Defensielocaties.

Wat is de status van het chroom-6 onderzoek op alle (niet-POMS) Defensielocaties?

Om op hoofdlijnen een beeld te krijgen over de ontwikkeling van de arbozorg vanaf de 70’er jaren tot 2015 zijn er eerst verkennende gesprekken gevoerd met diverse (oud-)medewerkers van de verschillende Defensieonderdelen. Deze informatie is gebruikt voor het bepalen van de vervolgstappen voor de niet-POMS-locaties. Vervolgens is er gewerkt aan een online vragenlijst, om een beeld te krijgen van de blootstelling aan chroom-6 op de Defensielocaties.

Een vragenlijst is een manier om veel onderzoeksresultaten in relatief korte tijd te verkrijgen. Deze werkwijze was mogelijk, omdat kon worden voortgebouwd op de resultaten uit het onderzoek op de POMS-locaties, dat in juni 2018 is afgerond. Het onderzoek op alle locaties is hierdoor eenvoudiger van opzet dan bij het POMS-onderzoek, maar is net zo zorgvuldig.

Betrokkenen konden tot en met mei 2020 de vragenlijst invullen. Het RIVM is nu bezig met het verwerken van de resultaten. Het doel is om eind 2020 zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de situatie bij Defensie rondom het werken met chroom-6 op álle Defensielocaties.

Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6.

Meedoen onderzoek?

Er is een oproep gedaan onder (oud-)medewerkers om aan dit onderzoek mee te doen en de vragenlijst in te vullen. Wilt u nog meedoen? Dat kan vooralsnog tot 15 mei 2020, via het Informatiepunt Chroom-6.

DOE MEE

Waar kan ik terecht met vragen over het onderzoek?

Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG

CARC-onderzoek POMS-locaties

Binnen het CARC-onderzoek op de POMS-locaties van Defensie heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de stof HDI (hexamethyleen diisocyanaat). Het CARC-onderzoek is in april 2020 afgerond.

LEES MEER

Chroom-6 onderzoek POMS-locaties

Het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties van Defensie is in juni 2018 afgerond. Samen met de resultaten werd toen ook de opgestelde regeling voor oud-POMS-medewerkers gepresenteerd.

LEES MEER

Actuele informatie

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Resultaten RIVM-onderzoek CARC en aanvullende onderzoeken bekend [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Nieuwsbrieven april 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.