Wie doet wat?

​Bij het chroom-6 onderzoek, de regeling en de nazorg zijn verschillende partijen betrokken:

Defensie

Als het gaat over ‘Defensie’, dan gaat het over het Ministerie van Defensie of de minister/staatssecretaris van Defensie als werkgever. Defensie heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) opdracht gegeven voor het onderzoek naar het gebruik van chroom-6 en CARC. Defensie is ook verantwoordelijk voor de samen met de bonden opgestelde regelingen en neemt deel aan de Paritaire Commissie.

Informatiepunt Chroom-6 & CAOP

Het Informatiepunt Chroom-6 is hét loket voor de nazorg rondom chroom-6. Of het nou gaat om de beantwoording van vragen, begeleiding of ondersteuning, het Informatiepunt staat voor iedereen klaar. Betrokkenen kunnen zich hier ook laten registreren, om op de hoogte blijven over het onderzoek. Of een melding doen over hun werksituatie. Het Informatiepunt Chroom-6 is ingericht door Defensie. Defensie vindt het belangrijk dat er zo min mogelijk drempels zijn voor mensen met vragen. Daarom staat het Informatiepunt onder beheer van het CAOP. Het CAOP is een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken. Persoonsgegevens zijn hier in vertrouwde handen.

Paritaire Commissie

De Paritaire Commissie Chroom-6 stuurt het onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) aan en moet de onderzoeksvragen en -resultaten goedkeuren. Ook is het de taak van de commissie om advies en aanbevelingen aan Defensie te geven. ‘Paritair’ betekent dat zowel vertegenwoordigers van de werknemers (vakbonden) als van de werkgever (Defensie) in de commissie zitten. Behalve deze partijen zitten er ook deskundigen en adviseurs in de commissie. De Paritaire Commissie handelt niet in opdracht van Defensie, maar handelt zelfstandig, onafhankelijk en heeft een eigen verantwoordelijkheid.

Samenstelling commissie

Naam Organisatie Rol
R.L. Vreeman (Ruud) Onafhankelijk Voorzitter
R. Bliek (René) CMHF Lid
S. Babusch (Sylvia) Ministerie van Defensie (CEAG) Lid
B.R.C. van Ginkel (Netty) CCOOP Lid
M. Beerlage (Monique) RIVM Toehoorder
D. Istha (Dig) Onafhankelijk Adviseur Communicatie
B. de Jongh (Bert) Ministerie van Defensie Lid
M.W. Melis (Margriet) RIVM Toehoorder
A.A. Minderhoud (Arian) Ministerie van Defensie Lid
F.I. Monster (Frouke) Ministerie van Defensie Lid
W.R.F. Notten (Wilfried) Onafhankelijk Adviseur Wetenschap
A.M. Snels (Anne-Marie) ACOP Lid
P.J.F. Wulms (Peter) AC Lid
     
J. Florissen (Arno) CAOP Secretaris

Instelling

De Paritaire Commissie is in 2015 ingesteld door de toenmalige minister van Defensie. Het Instellingsbesluit is terug te lezen in de Staatscourant.

RIVM

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet in opdracht van Defensie onderzoek naar de blootstelling aan chroom-6 houdende verf en/of CARC bij Defensie en het effect op de gezondheid van (oud-) medewerkers.

Het RIVM zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Onder andere via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van volksgezondheid en zorg, en milieu en veiligheid. En ook door burgers, professionals en overheden te ondersteunen bij de uitdaging mens en leefomgeving gezond te houden.

Taskforce Chroom-6

De Taskforce Chroom-6 is een team bij Defensie. Het team is speciaal ingesteld om zich bezig te houden met het onderzoek naar chroom-6 en CARC en alle daaraan gerelateerde zaken.

Vakbonden

Om ervoor te zorgen dat (oud-)Defensiewerknemers vertegenwoordigd zijn en een stem hebben, zijn er diverse Defensievakbonden vertegenwoordigd in de Paritaire Commissie:

Actuele informatie

Derde actualisatie leidt niet tot aanpassing ziektelijst [...]

Defensie neemt aanbevelingen rond de Uitkeringsregeling chroom-6 grotendeels over [...]

Commissie vindt Uitkeringsregeling chroom-6 evenwichtig [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2022 [...]

Nieuwsbrieven mei 2021 [...]

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG