CARC-onderzoek POMS-locaties

Het tweede deelonderzoek van het RIVM, naar de blootstelling van oud-POMS-medewerkers aan de stof HDI (hexamethyleen di-isocyanaat) uit CARC (Chemical Agent Resistant Coating), is in april 2020 afgerond.

Wat zijn de resultaten van het CARC-onderzoek?

HDI uit CARC

Al eerder was in kaart gebracht welke stoffen aanwezig waren in de CARC die werd gebruikt op de POMS-locaties. Het bestanddeel HDI bleek allergie-veroorzakende eigenschappen te hebben. Ook kwam het in relatief hoge gehalten voor in alle typen CARC die op de POMS-locaties waren gebruikt in de periode 1987-2006. Daarom werd besloten dat de stof HDI de hoogste prioriteit moest krijgen in het verdere onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van CARC.

Ziekten door HDI

Uit het onderzoek blijkt dat HDI uit CARC met verschillende ziekten in verband gebracht kan worden. Het RIVM heeft bepaald in hoeverre oud-medewerkers op de POMS-locaties zijn blootgesteld aan HDI, zodat vervolgens het risico voor elk van de functies op de POMS-locaties beoordeeld kon worden.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:

  • Defensiepersoneel op de POMS-locaties kan zijn blootgesteld aan HDI bij werkzaamheden met CARC: verf spuiten, verf mengen, schoonmaken van de verfspuit en aanbrengen van verf met kwast of roller.
  • Defensiepersoneel op de POMS-locaties kan zijn blootgesteld aan HDI bij werkzaamheden aan materiaal dat was behandeld met CARC: stralen, slijpen, schuren, lassen en snijbranden.
  • Van alle functies zijn de spuiters het hoogst blootgesteld, zelfs als tijdens het spuiten adem­bescherming werd gebruikt. De spuiters konden via inademing en via huidcontact direct worden blootgesteld aan HDI.
  • Via inademing kon HDI astma, rhinitis en conjunctivitis en de longaandoening hypersensitivity pneumonitis veroorzaken.
  • Via direct contact van HDI met de huid kon het leiden tot contacteczeem.
  • De ziekteverschijnselen konden tot 1 jaar na blootstelling optreden. Werknemers kunnen nu dus niet meer ziek worden door de eerdere blootstelling aan HDI op de POMS-locaties. Er zijn geen aanwijzingen dat HDI kankerverwekkend is.
Andere stoffen uit CARC

Over samenstellingen van andere stoffen uit CARC is onvoldoende informatie beschikbaar. Daardoor is onderzoek naar blootstelling niet mogelijk en kan geen uitspraak gedaan worden of het mogelijk is dat werknemers op de POMS-locaties ziek kunnen zijn geworden door andere stoffen uit CARC. Met het onderzoek naar het bestanddeel HDI uit CARC is het onderzoek naar het gebruik van CARC op de POMS-locaties daarom afgerond

Waar vind ik meer informatie over het onderzoek terug?

Wilt u meer weten over de resultaten van het CARC-onderzoek? Kijk dan op de website van het RIVM. U vindt hier ook een video met uitleg en antwoorden op veelgestelde vragen.

Waar vind ik andere zaken die bij de openbaarmaking zijn gedeeld terug?

U kunt alles wat bij de openbaarmaking van de onderzoeksresultaten is gedeeld teruglezen:

Waar kan ik terecht met vragen over het onderzoek?

  • Wilt u meer weten over het CARC-onderzoek? Hiervoor verwijzen we u naar de website van het RIVM, waar u ook een overzicht van veel gestelde vragen vindt.
  • U kunt ook altijd contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6 om uw vraag te stellen.

Waar kan ik terecht met vragen?

  • Wilt u meer weten over het CARC-onderzoek? Hiervoor verwijzen we u naar de website van het RIVM, waar u ook een overzicht van veel gestelde vragen vindt.
  • U kunt ook altijd contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6 om uw vraag te stellen.

Chroom-6 onderzoek POMS-locaties

Het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties van Defensie is in juni 2018 afgerond. Samen met de resultaten werd toen ook de opgestelde regeling voor oud-POMS-medewerkers gepresenteerd.

LEES MEER

Chroom-6 onderzoek alle Defensielocaties

Het RIVM is na afronding van het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties aansluitend begonnen met het onderzoek dat betrekking heeft op alle Defensielocaties.

LEES MEER

Hoe nu verder?

Met de bekendmaking van de resultaten van het chroom-6 onderzoek voor alle Defensielocaties, zijn de chroom-6 onderzoeken voor Defensie afgerond. De onderzoeken hebben lang geduurd en veel geduld gevraagd van (oud-)medewerkers die mogelijk zijn blootgesteld aan chroom-6 en eventuele nabestaanden.

NAAR HOE NU VERDER?

Actuele informatie

Derde actualisatie leidt niet tot aanpassing ziektelijst [...]

Defensie neemt aanbevelingen rond de Uitkeringsregeling chroom-6 grotendeels over [...]

Commissie vindt Uitkeringsregeling chroom-6 evenwichtig [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2022 [...]

Nieuwsbrieven mei 2021 [...]

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG