logo

CAOP

CAOP en Informatiepunt Chroom-6 & CARC

Het CAOP ondersteunt de Paritaire Commissie Chroom-6 bij de chroom-6- en CARC-problematiek bij Defensie. Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein en een onafhankelijke stichting, onder toezicht van de sociale partners.

Bij het CAOP is het Informatiepunt Chroom-6 & CARC opgezet. Hier kunnen betrokkenen zich registreren voor het onderzoek en altijd terecht met vragen die bij hen leven. Het Informatiepunt verzamelt de noodzakelijke informatie, beheert deze informatie en verstrekt het zo nodig aan het RIVM en andere onderzoekers. Het informatiepunt werkt in opdracht van de Paritaire Commissie.

Voor de werkzaamheden van het Informatiepunt is een Informatiestatuut opgesteld. Het Informatiestatuut heeft drie doelen:

  1. Derden laten zien hoe het Informatiepunt de informatie gebruikt en beheerd.
  2. De informatiestromen beschrijven.
  3. Aangeven hoe er met de (vaak vertrouwelijke) informatie moet worden omgegaan.


Contact

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6 & CARC bij het CAOP.