Beantwoording vragen, begeleiding & ondersteuning

Waar kan ik terecht voor vragen, begeleiding of ondersteuning?

Het Informatiepunt Chroom-6 dat Defensie heeft ingericht is hét loket voor de nazorg rondom chroom-6. Of het nou gaat om de beantwoording van vragen, begeleiding of ondersteuning, het Informatiepunt staat voor iedereen klaar. Defensie roept dan ook iedereen met (hulp)vragen op zich hier vooral te melden.

(Hulp)vragen kunnen gaan over het onderzoek en de uitvoering van de regeling. Maar bijvoorbeeld ook over de mogelijkheden om een claim in te dienen of over vragen over hulp en ondersteuning op andere terreinen. Bijvoorbeeld op medisch gebied of op het gebied van geestelijke zorg. Als u dat prettig vindt, kan er via het Informatiepunt ook iemand van Defensie bij u langskomen om u te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren voor de uitkeringsregeling.

Het Informatiepunt Chroom-6 is ingericht door Defensie. Defensie vindt het belangrijk dat er zo min mogelijk drempels zijn voor mensen met vragen. Daarom staat het Informatiepunt onder beheer van het CAOP. Het CAOP is een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken. Persoonsgegevens zijn hier in vertrouwde handen.

Kan het Informatiepunt Chroom-6 zelf alle vragen beantwoorden?

Waar mogelijk worden vragen bij het Informatiepunt direct beantwoord. Maar het kan zijn dat een andere organisatie u beter kan helpen. In dat geval wordt u vanuit het Informatiepunt begeleid naar 1 van de betrokken instanties met de expertise om u verder te helpen. Bijvoorbeeld het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Pensioenfonds ABP (de uitvoerder van de regelingen) of Bedrijfsmaatschappelijk Werk van Defensie.

Ik wil graag met iemand van Defensie in gesprek, kan dat?

Voor een aantal onderwerpen geldt sowieso dat u in contact komt met Defensie, bijvoorbeeld als u een claim in wilt dienen. Als u dat wenst kunt u ook altijd over andere onderwerpen met iemand van Defensie in gesprek. Deze persoon kan u als u dat wilt thuis bezoeken. U kunt dit aangeven bij het Informatiepunt Chroom-6.

Zorgen over gezondheid

U bent (nog) niet ziek, maar wel blootgesteld aan chroom-6 en daarom maakt u zich zorgen over uw gezondheid. Waar kunt u terecht?

NAAR ZORGEN OVER GEZONDHEID

Op de hoogte blijven & meldpunt chroom-6

Wilt u graag op de hoogte blijven over het onderzoek? Of bent u op zoek naar een meldpunt om een melding doen over uw werksituatie? In beide gevallen kunt u terecht bij het Informatiepunt Chroom-6.

NAAR OP DE HOOGTE BLIJVEN

Actuele informatie

Derde actualisatie leidt niet tot aanpassing ziektelijst [...]

Defensie neemt aanbevelingen rond de Uitkeringsregeling chroom-6 grotendeels over [...]

Commissie vindt Uitkeringsregeling chroom-6 evenwichtig [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2022 [...]

Nieuwsbrieven mei 2021 [...]

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG