Waar kan ik terecht?

Uit het RIVM-onderzoek blijkt dat Defensie onvoldoende heeft gezorgd voor een veilige werkplek. Daardoor kunnen (oud-)medewerkers zijn blootgesteld aan chroom-6 en ziek zijn geworden of nog worden. Defensie neemt haar verantwoordelijkheid en heeft verschillende maatregelen getroffen voor de nazorg. Centraal staat het Informatiepunt Chroom-6.

Waarvoor kan ik bij het Informatiepunt Chroom-6 terecht?

Het Informatiepunt Chroom-6 is hét loket voor de nazorg rondom chroom-6. Of het nou gaat om de beantwoording van vragen, begeleiding of ondersteuning, het Informatiepunt staat voor iedereen klaar. Defensie roept dan ook iedereen met (hulp)vragen op zich hier vooral te melden. (Oud-)medewerkers kunnen zich bij het Informatiepunt Chroom-6 bovendien registreren, om op de hoogte blijven over actuele ontwikkelingen. Het Informatiepunt blijft zo lang als nodig bestaan, ook nu het RIVM-onderzoek is afgerond.

(Hulp)vragen kunnen gaan over het onderzoek en de uitvoering van de regeling. Maar bijvoorbeeld ook over de mogelijkheden om een claim in te dienen of over vragen over hulp en ondersteuning op andere terreinen. Bijvoorbeeld op medisch gebied of op het gebied van geestelijke zorg.  U kunt ook bij het Informatiepunt terecht als u behoefte heeft aan een gesprek met iemand van Defensie.

Infographic Informatiepunt Chroom-6

Het Informatiepunt Chroom-6 is ingericht door Defensie. Defensie vindt het belangrijk dat er zo min mogelijk drempels zijn voor mensen met vragen. Daarom staat het Informatiepunt onder beheer van het CAOP. Het CAOP is een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken. Persoonsgegevens zijn hier in vertrouwde handen.

Kan het Informatiepunt Chroom-6 zelf alle vragen beantwoorden?

Waar mogelijk worden vragen bij het Informatiepunt direct beantwoord. Maar het kan zijn dat een andere organisatie u beter kan helpen. In dat geval wordt u vanuit het Informatiepunt begeleid naar 1 van de betrokken instanties met de expertise om u verder te helpen. Bijvoorbeeld het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) of Bedrijfsmaatschappelijk Werk van Defensie.

Ik wil graag met iemand van Defensie in gesprek, kan dat?

Voor een aantal onderwerpen geldt sowieso dat u in contact komt met Defensie, bijvoorbeeld als u een claim in wilt dienen. Als u dat wenst kunt u ook altijd over andere onderwerpen met iemand van Defensie in gesprek. Deze persoon kan u als u dat wilt thuis bezoeken. U kunt dit aangeven bij het Informatiepunt Chroom-6.

Actuele informatie

Derde actualisatie leidt niet tot aanpassing ziektelijst [...]

Defensie neemt aanbevelingen rond de Uitkeringsregeling chroom-6 grotendeels over [...]

Commissie vindt Uitkeringsregeling chroom-6 evenwichtig [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2022 [...]

Nieuwsbrieven mei 2021 [...]

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG