logo

Registratie

Registratie

Het Informatiepunt Chroom-6 & CARC registreert meldingen over het werken met chroom-6 bij Defensie. Dit is al veel gebeurd en kan nog steeds.

U kunt zich laten registeren als u:

  • Denkt ziek te zijn geworden door het werken met chroom-6 of als u hier zorgen over heeft omdat u vreest alsnog ziek te worden.
  • Nabestaande bent van iemand die vermoedelijk ziek is geworden en is overleden als gevolg van werken met chroom-6.
  • Op de hoogte gehouden wilt worden over het onderzoek.


Dit geldt voor zowel oud- als huidig Defensiepersoneel, voor personen die voor Defensie hebben gewerkt als uitzendkracht, ZZP-er of werknemer van een ander bedrijf en dus ook voor nabestaanden.

Registreren?

Personen die zich willen registreren kunnen contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6 & CARC.

Belangrijke informatiebron

De gegevens uit de registratie bij het informatiepunt zijn een belangrijke informatiebron voor het onderzoek naar het gebruik van chroom-6 en CARC, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Voor het eerste deelonderzoek zijn ook alle vragen van melders verzameld om de uiteindelijke onderzoeksvragen te formuleren.