logo

Regeling

Regeling 

Coulanceregeling chroom-6

Omdat het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) veel tijd in beslag neemt, is op 1 maart 2015 de Coulanceregeling chroom-6 ingegaan. Defensie heeft deze regeling samen met de bonden opgesteld. De regeling biedt betrokken (oud-)werknemers met een aandoening die door chroom-6 kan zijn veroorzaakt alvast een financiële tegemoetkoming.

Het eerste deelonderzoek is inmiddels afgerond. Daarvoor geldt nu de Regeling uitkering chroom-6. Wat betreft het resterende onderzoek laten de resultaten nog op zich wachten. Totdat deze bekend zijn, blijft de Coulanceregeling chroom-6 bestaan.

Aanvragen coulanceregeling

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de tegemoetkoming. Denkt u gebruik te kunnen maken van de coulanceregeling? Neem dan contact op met het ABP:Voor meer informatie over de regeling en de aanvraag kunt u terecht op de pagina op rijksoverheid.nl hierover.

Regeling uitkering chroom-6

Oud-medewerkers van POMS-locaties van Defensie kunnen vanaf 4 juni 2018 aanspraak maken op de Regeling Uitkering chroom-6. Voor meer informatie over deze regeling en de aanvraag kunt u terecht op de pagina op rijksoverheid.nl hierover.