Regeling voor (oud-)medewerkers KLM Groep bij aandoening na werken met chroom-6

De KLM Groep maakt bekend dat een collectieve regeling is opgesteld voor personen die een aandoening hebben die mogelijk door chroom-6 is veroorzaakt door het werken met deze metaalsoort. De regeling bestaat uit verschillende componenten en behelst een financiële tegemoetkoming.

De regeling is bedoeld voor medewerkers, oud-medewerkers, gepensioneerden, tijdelijke krachten en stagiairs die werkzaam zijn of waren in het vliegtuig-, motor- of componentenonderhoud bij KLM Engineering & Maintenance, Transavia, Regional Jet Center en haar voorloper Martinair en werken of hebben gewerkt met chroom-6. Ook nabestaanden en/of erfgenamen kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Bij bepaling van de uitkering wordt gekeken naar individuele aspecten, zoals het arbeidsverleden en de mate van blootstelling aan chroom-6, middels een blootstellingsmatrix (een zogeheten Job Exposure Matrix). In dit overzicht staat per unit/bedrijfsonderdeel, per functie en per jaar de mate van mogelijke blootstelling aan chroom-6 weergegeven.

De regeling bestaat uit een materieel deel; een vaste financiële tegemoetkoming, en een immaterieel deel dat afhankelijk is van de persoonlijke situatie, de vastgestelde aandoening en de mate en duur van blootstelling aan chroom-6. Uitkeringsbedragen zijn daardoor niet generiek.

“Het is belangrijk dat het blootstellingsonderzoek dat de KLM Groep heeft laten uitvoeren meer duidelijkheid heeft gegeven over wat werken met chroom-6 betekent of heeft betekend voor medewerkers en oud-medewerkers. De KLM Groep vindt het belangrijk een werkgever te zijn waar gezond en veilig werken voorop staat en had graag gezien dat het in het verleden beter gelukt was om medewerkers voldoende te beschermen.  Deze regeling is bedoeld als een tegemoetkoming in de eventueel geleden schade.”

Maarten Stienen – COO KLM Royal Dutch Airlines

Eerdere conclusies blootstellingsonderzoek

De bekendmaking van de regeling volgt op het eerdere blootstellingsonderzoek waarvan de resultaten in maart van dit jaar gepubliceerd zijn. Dat onderzoek heeft de KLM Groep uit laten voeren nadat duidelijk werd dat er in de afgelopen tientallen jaren werkzaamheden uitgevoerd zijn op afdelingen voor vliegtuig-, motor- en componentenonderhoud, waarbij blootstelling aan chroom-6 kan zijn opgetreden. Dit onderzoek is gevalideerd door een externe onafhankelijke commissie van experts.

Uit het blootstellingsonderzoek bleek dat er in de meeste gevallen gewerkt is binnen de wettelijke grenswaarden, maar dat blootstelling in een aantal functies in bepaalde perioden hoger kan zijn geweest dan de toenmalige wettelijke grenswaarde.

De regeling is vergelijkbaar met de afspraken die de overheid (als werkgever) heeft gemaakt voor Defensie-medewerkers en sluit ook aan bij de Nederlandse rechtspraak op dit gebied.

Informatiesessies

De KLM Groep begrijpt dat er vragen zijn over de regeling. Daarom worden er in de komende weken informatiesessies voor medewerkers en oud-medewerkers georganiseerd. Oud-medewerkers kunnen zich voor de informatiesessies op 10 november aanmelden door een mail te sturen naar het chroom-6 informatiepunt: CR6informatie@klm.com o.v.v. ‘Aanmelden informatiesessie 10 november’.

Uitkering aanvragen

Per 21 november kunnen (oud-)medewerkers de regeling aanvragen op de chroom-6 website.

De KLM Groep roept oud-medewerkers op die in het verleden bij het bedrijf gewerkt hebben met chroom-6, om zich te melden (via het informatiepunt), als zij dat nog niet gedaan hebben, zodat zij geïnformeerd kunnen worden op het moment dat zij de regeling aan kunnen vragen.

Dit geldt ook voor gepensioneerden, uitzendkrachten, stagiairs en nabestaanden van medewerkers die binnen de KLM Groep met chroom-6 hebben gewerkt bij de groepsonderdelen KLM Engineering & Maintenance (E&M), Transavia en Regional Jet Center (RJC) en haar voorloper Martinair.