logo

Persbijeenkomst “Aanpak problematiek Chroom-6” op 4 juni

Persbijeenkomst “Aanpak problematiek Chroom-6” op 4 juni

Op maandag 4 juni 2018 houdt de Paritaire Commissie ‘‘Aanpak problematiek Chroom-6’’ een persbijeenkomst over het afgeronde onderzoek van het RIVM naar de gevolgen van het werken met chroomhoudende verf door (oud-) medewerkers van Defensie. Het gaat om onderzoek op de vijf zogenaamde POMS-locaties (Prepositioned Organizational Materiel Storage) over de periode 1984 tot en met 2006.

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de onderzoeksresultaten van het RIVM, de aanbevelingen van de Paritaire Commissie en de reactie van Defensie.

Via www.informatiepuntchroom6.nl/presentatie is de bijeenkomst ook te volgen.
Vanaf 12.30 uur staan de conclusies en adviezen met links naar alle belangrijke documenten op www.informatiepuntchroom6.nl/onderzoek

De persbijeenkomst vindt van 12.00 – 13.00 uur plaats in het gebouw van het CAOP, Lange Voorhout 13 in Den Haag.
Journalisten graag vooraf aanmelden via een mail naar a.compaijen@caop.nl.