logo

Onderzoek

Het onderzoek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt de blootstelling aan chroom-6 houdende verf en CARC bij Defensie en het effect op de gezondheid van (oud-)medewerkers.

Het historisch-wetenschappelijke onderzoek van het RIVM naar chroom-6 en CARC is opgesplitst in drie deelonderzoeken, naar:

  1. het gebruik van chroom-6 op POMS-locaties*
  2. het gebruik van Chemical Agent Resistant Coating (CARC) op POMS-locaties*
  3. het gebruik van chroom-6 op andere Defensielocaties.

*POMS-locaties zijn voormalige Amerikaanse opslagplaatsen; POMS staat voor Prepositioned Organizational Materiel Storage.

Eerste deelonderzoek

De resultaten van het eerste deelonderzoek (naar het gebruik van chroom-6 op POMS-locaties) zijn 4 juni 2018 gepresenteerd. Tijdens een persconferentie op deze dag overhandigde het RIVM de onderzoeksrapporten aan Defensie. Ook gaf de Paritaire Commissie hierbij haar advies aan Defensie en ging staatssecretaris van Defensie Barbara Visser in op de maatregelen die Defensie gaat nemen. De staatssecretaris presenteerde ook de opgestelde regeling voor oud-medewerkers van de POMS-locaties. Dit kunt u allemaal nalezen:

Berichtgeving eerste deelonderzoek

Vragen?

Wilt u meer weten over het onderzoek? Hiervoor verwijzen we u naar de website van het RIVM, waar u ook een overzicht van veel gestelde vragen vindt. Wilt u meer weten over de regeling? Bekijk dan de pagina en veelgestelde vragen over de regeling op rijksoverheid.nl.

U kunt ook altijd contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6 & CARC.

Resterende onderzoek

De volgende deelonderzoeken richten zich op het gebruik van CARC op POMS-locaties en het gebruik van chroom-6 op andere Defensielocaties. Het RIVM is hier aansluitend op het eerste deelonderzoek mee gestart. Updates hierover vindt u op deze website. Als u zich geregistreerd heeft wordt u ook op de hoogte gehouden vanuit het Informatiepunt Chroom-6 & Carc.

Coulanceregeling

Zolang het hele onderzoek voortduurt, blijft ook de opgezette Coulanceregeling chroom-6 bestaan. Deze regeling biedt (oud-)medewerkers van Defensie met een aandoening die door chroom-6 kan zijn veroorzaakt een financiƫle tegemoetkoming.

Geschiedenis

In het voorjaar van 2014 kreeg Defensie de eerste signalen van (oud-)medewerkers die vermoedden ziek te zijn geworden door het werken met chroomverf en CARC. Het ging hierbij om (oud-)medewerkers van voormalige Amerikaanse opslagplaatsen: Prepositioned Organizational Materiel Storage-sites, of kort POMS-sites. Defensie gaf daarop het onafhankelijke onderzoeksinstituut RIVM opdracht onderzoek te doen naar het gebruik van chroom-6 en CARC op de POMS-locaties en naar het gebruik van chroom-6 bij andere Defensieonderdelen. In maart 2015 werd de Paritaire Commissie Chroom-6 ingesteld om (onder meer) het onderzoek aan te sturen.