logo

Nieuwsbrieven november 2019

Nieuwsbrieven november 2019

In november zijn er weer nieuwsbrieven verstuurd vanuit het Informatiepunt Chroom-6 over POMS- en over overige locaties. Daarin komen onderwerpen aan bod, zoals ‘Vervolgonderzoek CARC: resultaten 2020 openbaar’ en ‘Coulanceregeling chroom-6 aangepast’. Ook staan er artikelen in over de ‘Vergoeding eigen risico bij preventief medisch onderzoek: hoe werkt het?’ en ‘Vervolgonderzoek gebruik chroom-6 op overige (niet-POMS) Defensielocaties: status’.

Download de nieuwsbrieven en bijlagen