Voor mensen die ziek zijn door werken met gevaarlijke stoffen, geldt vanaf 1 januari 2023 een tegemoetkomingsregeling. Dit is de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en geldt voor alle werkenden in Nederland

De regeling TSB geldt nu voor 3 beroepsziekten: longkanker door asbest, allergisch astma en chronische encephalopathie. De lijst met ziektes wordt in de toekomst uitgebreid. De Uitkeringsregeling chroom-6 van Defensie blijft daarnaast ook bestaan.

Twee regelingen

U kunt voor beide regelingen een aanvraag indienen. Wel wordt rekening gehouden met vergoedingen die al zijn toegekend, zodat er niet dubbel wordt betaald. Ook zijn de voorwaarden van beide regelingen anders. Dat betekent dat als er voor de ene regeling een tegemoetkoming is betaald, het niet automatisch zo is dat u ook voor de andere regeling in aanmerking komt. Dit wordt per zaak bekeken.

Aanvraag en meer informatie

Als u denkt in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling, dan kunt u vanaf 1 januari 2023 een aanvraag indienen via de website van het ISBG: www.ISBG.nl. Via deze website kunt u alle informatie lezen en kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen.