Minister Kamp (Defensie) heeft het ‘Tussenrapport Chroom-6 bij Defensie: De Uitkeringsregeling in breder perspectief’ gedeeld met de Tweede Kamer. Dit rapport beschrijft hoe de Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie zich verhoudt tot het wettelijk kader en tot vergelijkbare regelingen zoals die Rijksbreed zijn vastgesteld. Het betrekt hierbij ook de aanbevelingen van de commissie Vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten (commissie-Heerts). Dit tussenrapport doet geen uitspraak over de gemaakte keuzes over inhoud en vorm van de Uitkeringsregeling en geeft geen oordeel over de Uitkeringsregeling.

Het Tussenrapport Chroom-6 bij Defensie: De Uitkeringsregeling in breder perspectief en de aanbiedingsbrief kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheid.