De Universiteit Utrecht voert wetenschappelijk onderzoek uit naar alternatieve compensatiesystemen voor beroepsziekten. Het onderzoek gaat over regelingen die zijn opgezet voor mensen die hebben gewerkt met chroom-6. De onderzoekers willen graag meer weten over ervaringen van (oud-)medewerkers met de uitkeringsregeling van chroom-6 Defensie die een beslissing hebben gekregen op hun aanvraag. Dat wil zeggen, (oud‑)medewerkers die een toe- of afwijzing hebben ontvangen op hun aanvraag. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op initiatief van de Universiteit Utrecht en niet in opdracht van Defensie of de uitvoerder van de regeling. De Universiteit Utrecht is een onafhankelijke en neutrale organisatie. Het onderzoek van de universiteit heeft geen invloed op uw aanvraag tot een uitkering.

U kunt meedoen aan het onderzoek door de vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst kan online worden ingevuld in een beveiligde omgeving, waartoe alleen de onderzoekers van de Universiteit Utrecht toegang hebben. De gegevens die u invult, zijn niet herleidbaar tot u of tot uw aanvraag. Het invullen van de vragenlijst zal circa 15 minuten beslaan.

Meer informatie over het onderzoek