Eerder lieten we u weten in welke gevallen u een bericht ontvangt van de uitvoerder van de Uitkeringsregeling. Dit is nu uitgebreid. Elke medewerker die een bedrag heeft gekregen uit de Coulanceregeling krijgt een brief. Ook de medewerker waarvan de uitvoerder meent dat deze geen recht heeft op een uitkering uit de Uitkeringsregeling. Dit is nog geen formele beslissing, hier kan een reactie op gegeven worden.

Als u zo’n brief ontvangt en u bent het niet eens met de inhoud, bijvoorbeeld omdat uw (medische) situatie is veranderd, dan kunt u dat per brief of per e-mail laten weten. Zet er dan duidelijk bij waarom u vindt dat u wel een uitkering zou moeten krijgen of stuur het aanvraagformulier op. De contactgegevens staan duidelijk in de brief vermeld.

Neem in ieder geval contact op in de volgende situaties, mogelijk komt u in aanmerking voor een (aanvullende) uitkering:

  • De COPD, longfibrose of het niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma is verergerd;
  • U heeft een nieuwe aandoening of ziekte die u nog niet heeft gemeld;
  • U heeft nog niet eerder een aanvraag gedaan voor de Coulanceregeling of Uitkeringsregeling;
  • U meent dat u recht heeft op een uitkering of u wil informatie.

Contactgegevens

Neem voor meer informatie over een aanvraag contact op met de uitvoerder van de Uitkeringsregeling.

Vermeld in uw brief duidelijk uw achternaam, voorletters, postcode en huisnummer. Denk eraan de enveloppe voldoende te frankeren.