Wij ontvingen vragen over de aanpassing van de bedragen bij de wijziging van de Uitkeringsregeling. Elk jaar worden de bedragen in de Uitkeringsregeling geïndexeerd. Dit gebeurt al sinds 2018, het begin van de Uitkeringsregeling. Bij de wijziging van de Uitkeringsregeling in 2021 zijn deze geïndexeerde bedragen in de regeling opgenomen. Dit zijn de bedragen uit 2018, met daarbij opgeteld wat er door indexatie bij is gekomen.

U ontvangt het bedrag dat op het moment van de toekenning geldt. Het gaat om een eenmalige uitkering. Om die reden vindt geen aanvulling op eerder uitgekeerde bedragen plaats als gevolg van indexering.

Wanneer u voor COPD, longfibrose of niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma al eerder een uitkering hebt gehad maar de aandoening verergert (en leidt tot een hogere AMA-score), dan kunt u wel in aanmerking komen voor een (aanvullende) uitkering. U kunt daarvoor opnieuw een aanvraag indienen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Informatiepunt Chroom-6:

  • Telefoon: (070) 376 54 76 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur)
  • E-mail: infoc6&carc@caop.nl
  • Postadres: CAOP/Ondersteuningsteam C6&CARC, Postbus 556, 2501 CN Den Haag