Er zijn vragen binnen gekomen over wie er bericht krijgt en automatisch benaderd zal worden door de uitvoerder van de Uitkeringsregeling chroom-6 en dus niet zelf contact hoeft op te nemen. Daarop geven we hieronder antwoord:

Er wordt contact met u opgenomen in het geval dat:

  • U zelf eerder al contact heeft opgenomen met de uitvoerder van de Uitkeringsregeling op of na 31 mei 2021;
  • U een tegemoetkoming heeft gekregen uit de Coulanceregeling én de uitvoerder verwacht dat u in aanmerking komt voor een uitkering uit de Uitkeringsregeling;
  • U eerder een tegemoetkoming heeft gekregen uit de Uitkeringsregeling en u in aanmerking komt voor een hoger bedrag aan immaterieel deel van de uitkering.

Dit betekent dat u niet automatisch bericht krijgt als u nog niet eerder een tegemoetkoming heeft gekregen, of bijvoorbeeld als u wel een tegemoetkoming heeft gekregen maar de aandoening of ziekte niet op de lijst van de Uitkeringsregeling staat.

Neem in ieder geval contact op in de volgende situaties, mogelijk komt u in aanmerking voor een (aanvullende) uitkering:

  • De COPD, longfibrose of het niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma is verergerd;
  • U heeft een nieuwe aandoening of ziekte die u nog niet heeft gemeld;
  • U heeft nog niet eerder een aanvraag gedaan voor de Coulanceregeling of Uitkeringsregeling
  • U meent dat u recht heeft op een uitkering of u wil informatie.

Contactgegevens

Voor meer informatie over de regeling kunt u terecht bij het APG.