Op maandag 31 mei 2021 werd bij het CAOP een persbijeenkomst georganiseerd over het afgeronde onderzoek van het RIVM naar de gevolgen van het werken met chroomhoudende verf door (oud-)medewerkers van Defensie op alle (niet POMS-)Defensielocaties.

Tijdens deze bijeenkomst werd ingegaan op de onderzoeksresultaten van het RIVM, de aanbevelingen van de Paritaire Commissie en de beleidsreactie van de staatssecretaris van Defensie.