Resultaten onderzoek chroom-6 op alle Defensielocaties later openbaar gemaakt

De resultaten van het RIVM-onderzoek naar de gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan chroom-6 op alle Defensielocaties worden later openbaar gemaakt dan gepland. De Paritaire Commissie, die het onderzoek aanstuurt, heeft de definitieve rapportage van het RIVM aangaande het onderzoek op 13 april 2021 ontvangen. In de oorspronkelijke planning was dit eerder voorzien.

Bij de bespreking van de conceptonderzoeksresultaten begin 2021 heeft de Paritaire Commissie nog aanvullende vragen gesteld aan het RIVM. Ook heeft de Paritaire Commissie een aantal suggesties gedaan met betrekking tot de toegankelijkheid en leesbaarheid van het rapport. De verwerking hiervan heeft tijd gekost.

Het streven is om de betrokken (oud-)medewerkers en de nabestaanden zo spoedig mogelijk te informeren en duidelijkheid te geven. Zodra de datum van openbaarmaking bekend is, worden alle betrokkenen geïnformeerd over de wijze van openbaarmaking, rekening houdend met de beperkingen van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG

Wat is Chroom-6 & CARC?

Wat zijn chroom-6 en CARC eigenlijk voor stoffen en waarom en waar zijn deze stoffen bij Defensie gebruikt?

NAAR WAT IS CHROOM-6 & CARC?

Wie doet wat?

Bij het chroom-6 onderzoek, de regelingen en de nazorg zijn verschillende partijen betrokken.

NAAR WIE DOET WAT?