Resultaten RIVM-onderzoek CARC en aanvullende onderzoeken bekend

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) maakte maandag 6 april 2020 verschillende nieuwe onderzoeksresultaten bekend: die van het onderzoek naar CARC (chemical agent resistant coating) op de POMS-locaties (Prepositioned Organizational Materiel Storage-locaties) en die van enkele aanvullende onderzoeken. De resultaten zijn aangeboden aan de Paritaire Commissie, die het onderzoek aanstuurt. Defensie neemt de conclusies en aanbevelingen van de Paritaire Commissie volledig over.

De beslissing om de resultaten midden in de coronacrisis bekend te maken was geen gemakkelijke. Het zo snel mogelijk duidelijkheid bieden aan betrokken (oud-)medewerkers en nabestaanden stond hierbij voorop. De eerder geplande informatiebijeenkomsten om de betrokkenen nader te informeren kunnen door de huidige omstandigheden niet doorgaan. De betrokkenen worden nu onder andere uitgebreid geïnformeerd via nieuwsbrieven, de website van het Informatiepunt Chroom-6 en publicaties van de rapporten op de website van het RIVM. Daarnaast is er het Informatiepunt Chroom-6 om vragen te stellen. Zodra het weer mogelijk is, worden er alsnog informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Drie deelonderzoeken

Het RIVM-onderzoek voor Defensie is opgedeeld in 3 deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties is in juni 2018 afgerond. De resultaten van het tweede deelonderzoek naar het gebruik van CARC op de POMS-locaties zijn nu bekend geworden. Die van het derde deelonderzoek, naar chroom-6 op alle (niet-POMS) defensielocaties, volgen naar verwachting eind 2020. Hiermee is het complete onderzoek van het RIVM dan afgerond.

Resultaten CARC-onderzoek


Het RIVM onderzocht de gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan de stof HDI (hexamethyleen di-isocyanaat) uit CARC. Dit onderzoek bouwt voort op het eerste deelonderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties. Uit het onderzoek blijkt dat Defensiepersoneel bij verschillende werkzaamheden op de POMS kan zijn blootgesteld aan HDI. Er zijn geen aanwijzingen dat HDI kankerverwekkend is. Wel kan blootstelling aan HDI uit CARC onder meer astma en contacteczeem veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen zich tot 1 jaar na blootstelling ontwikkelen. Werknemers kunnen nu dus niet meer ziek worden door eerdere blootstelling aan HDI. Defensie werkt op dit moment samen met de vakbonden aan een uitkeringsregeling voor de betrokkenen.

Aanvullende onderzoeken

Het RIVM heeft behalve het CARC-onderzoek ook een aantal aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Zo onderzocht het RIVM of er, sinds de voltooiing van het eerste onderzoek in 2018, wereldwijd nieuwe informatie in de wetenschappelijke literatuur is verschenen over chroom-6 gerelateerde ziekten. Het RIVM blijft ook in de toekomst nieuw wetenschappelijk onderzoek volgen. Daarnaast heeft een Deskundigenberaad op verzoek van Defensie een advies opgesteld over mogelijke aanvullende voorzieningen in het al bestaande pakket van nazorgmaatregelen voor oud-POMS-medewerkers.

Actualisatie ziektelijst

Uit de actualisatie van het literatuuronderzoek blijkt het volgende: de lijst van ziekten die veroorzaakt kunnen worden door blootstelling aan chroom-6, zoals deze plaatsvond bij het werk, moet worden uitgebreid met strottenhoofdkanker.

In het onderzoek is door het RIVM ook specifiek gekeken of bepaalde klachten, ziektes of aandoeningen die vaak door medewerkers zijn gemeld, zoals afbrokkelende tanden, kunnen zijn veroorzaakt door blootstelling aan chroom-6. Hiervoor zijn geen aanwijzingen gevonden.

Op basis van het resultaat, de toevoeging van strottenhoofdkanker, heeft Defensie in overleg met de vakbonden zowel de Coulanceregeling als de Uitkeringsregeling voor chroom-6 aangepast. Pensioenfonds ABP (uitvoerder van de regelingen namens Defensie) neemt contact op met (oud-)medewerkers (en nabestaanden) waarvan een eerdere aanvraag op grond van strottenhoofdkanker is afgewezen. (Oud-)medewerkers en nabestaanden die nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen dat alsnog doen.

Persoonlijk Gezondheidskundig Consult

Defensie heeft daarom via het RIVM aan deskundigen gevraagd welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn om deze zorgen te verminderen of weg te nemen. Door dit Deskundigenberaad is geadviseerd dat de betrokkenen gebruik kunnen maken van een Persoonlijk Gezondheidskundig Consult. Defensie neemt dit advies over en neemt de kosten van het consult voor haar rekening. Oud-POMS-medewerkers die hiervoor in aanmerking komen, kunnen een aanvraag indienen bij het Informatiepunt Chroom-6. In het geval dat het consult leidt tot een doorverwijzing voor nader medisch chroom-6 gerelateerd onderzoek, dan vergoedt Defensie het verplicht eigen risico zorgkosten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over onderstaande onderwerpen op de verschillende pagina’s van de website van het Informatiepunt:

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG

Wat is Chroom-6 & CARC?

Wat zijn chroom-6 en CARC eigenlijk voor stoffen en waarom en waar zijn deze stoffen bij Defensie gebruikt?

NAAR WAT IS CHROOM-6 & CARC?

Wie doet wat?

Bij het chroom-6 onderzoek, de regelingen en de nazorg zijn verschillende partijen betrokken.

NAAR WIE DOET WAT?

Actuele informatie

Derde actualisatie leidt niet tot aanpassing ziektelijst [...]

Defensie neemt aanbevelingen rond de Uitkeringsregeling chroom-6 grotendeels over [...]

Commissie vindt Uitkeringsregeling chroom-6 evenwichtig [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2022 [...]

Nieuwsbrieven mei 2021 [...]

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.