logo

Nazorg

Nazorg

De onderzoeksresultaten van het RIVM-onderzoek hebben vaak diepe indruk gemaakt. Op oud-medewerkers zelf, hun directe omgeving en eventuele nabestaanden. Er is veel leed en verdriet. Daarom is het ook zo belangrijk dat er goede nazorg verleend wordt. Het Informatiepunt Chroom-6 & CARC speelt hierbij een centrale rol.

Hét loket voor alle vragen

Het Informatiepunt Chroom-6 & CARC is hét loket voor alle vragen die mensen nog hebben. Bijvoorbeeld over:

  • De Regeling Uitkering Chroom-6 Defensie en de uitvoering ervan
  • De Coulanceregeling Chroom-6
  • De mogelijkheid om een individuele claim in te dienen
  • Het wetenschappelijk onderzoek van het RIVM
  • Hulp van (bedrijfs)maatschappelijk werk
  • Hulp bij financiële problemen
  • Medisch gerelateerde zaken
  • Praktische zaken, zoals het invullen van formulieren

In veel gevallen worden uw vragen direct beantwoord. Maar het kan zijn dat een andere organisatie u beter kan helpen. In dat geval zorgt het Informatiepunt ervoor dat de juiste deskundige snel uw vraag krijgt. Zo voert het ABP de collectieve regeling uit die begin juni 2018 bekend is gemaakt. Het RIVM weet alles over het onderzoek. Vragen over nazorg of claims kunnen beantwoord worden door bijvoorbeeld Bedrijfsmaatschappelijk Werk, de Medische Dienst en de afdeling Juridische Dienstverlening van Defensie. Bij financiële problemen kan de Stichting Burgerpersoneelsfonds mogelijk helpen bij een oplossing.

Download het Informatieblad ‘Nazorg voor oud-medewerkers POMS-locaties Defensie’ voor een goed overzicht.

Bent u (nog) niet ziek, maar bent u wel blootgesteld aan chroom-6 en maakt u zich daarom zorgen over uw gezondheid? Neem dan contact op met uw huisarts of – als u militair bent – militair huisarts. Als u door een (huis)arts wordt doorverwezen naar een specialist voor onderzoek naar chroom-6 gerelateerde aandoeningen, dan kunt u het verplicht eigen risico terugvragen dat met deze onderzoeken samenhangt.

Download het informatieblad: Vergoeding van het eigen risico voor oud POMS-medewerkers bij zorgen over de gezondheid voor meer informatie.

Soepel verloop nazorg

Voor de begeleiding van de nazorg heeft Defensie een apart team opgericht. Hierin zitten alle bij het onderzoek betrokken partijen, inclusief de vakbonden. Het team kan ingrijpen als de nazorg niet soepel verloopt. Maar bijvoorbeeld ook voorlichting geven over onderwerpen waar veel vragen over zijn.


Beheer informatiepunt

Het Informatiepunt Chroom-6 & CARC is op verzoek van Defensie ingericht. Defensie vindt het belangrijk dat er geen drempels zijn voor mensen met vragen. Daarom staat het informatiepunt onder beheer van het CAOP. Dit is een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken. Persoonsgegevens zijn hier in vertrouwde handen.

Contact Informatiepunt

Informatiepunt Chroom-6 & CARC Defensie:

  • E-mail: infoc6&carc@caop.nl
  • Telefoon: 070 376 5476 (bereikbaar ma t/m vrij tussen 09.00 en 17.00 uur)

Het Informatiepunt neemt binnen drie werkdagen contact met u op. Uw persoonlijke informatie blijft uiteraard vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om uw vraag goed te beantwoorden.