logo

Uit de commissie

Informatiestatuut Chroom-6 en CARC Defensie

Het CAOP heeft van Defensie de opdracht gekregen om het Informatiepunt in te richten en om het proces van informatieverzameling vorm te geven. Het Informatiepunt verzamelt de noodzakelijke informatie, beheert die en verstrekt die zo nodig aan het RIVM en andere onderzoekers. Voor deze werkzaamheden is een informatiestatuut opgesteld. Het Informatiestatuut heeft drie doelen: Derden inzicht geven in de wijze van gebrui
Lees meer

Persbijeenkomst “Aanpak problematiek Chroom-6” op 4 juni

Op maandag 4 juni 2018 houdt de Paritaire Commissie ‘‘Aanpak problematiek Chroom-6’’ een persbijeenkomst over het afgeronde onderzoek van het RIVM naar de gevolgen van het werken met chroomhoudende verf door (oud-) medewerkers van Defensie. Het gaat om onderzoek op de vijf zogenaamde POMS-locaties (Prepositioned Organizational Materiel Storage) over de periode 1984 tot en met 2006. Tijdens deze bijeenkomst wordt inge
Lees meer

Wat is chroom-6? Informatiebrochure

Deze brochure geeft antwoorden op de algemene onderzoeksvragen over wat chroom en chroom-6 is. De brochure gaat ook in op hoe iemand met chroom-6 in contact kan komen en wat het lichaam met chroom-6 doet. Beantwoording van deze onderzoeksvragen maakt deel uit van het “Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS-locaties, chroom-6 en CARC”. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM. De br
Lees meer

Registratie chroom-6 uitgebreid

Personen die in het verleden in aanraking zijn geweest met chroom-6 van defensiematerieel kunnen zich melden bij het informatiepunt. Dat geldt ook voor personen die voor Defensie hebben gewerkt als uitzendkracht, zzp-er of als werknemer van een bedrijf. De registratie is niet beperkt tot voormalig defensiepersoneel met gezondheidsklachten. Ook nabestaanden meldden zich. Later kwamen er meldingen bij van personeel dat
Lees meer