logo

Nieuws

Vervolg Kamerbrief chroom-6 op materialen

Brief van minister Bruins (VWS) en staatssecretaris Van Ark (SZW), mede namens bewindspersonen van andere ministeries, aan de Tweede Kamer over de voortgang van aangekondigde maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico´s bij blootstelling aan chroom-6. Download de Kamerbrief
Lees meer

Informatiestatuut Chroom-6 en CARC Defensie

Het CAOP heeft van Defensie de opdracht gekregen om het Informatiepunt in te richten en om het proces van informatieverzameling vorm te geven. Het Informatiepunt verzamelt de noodzakelijke informatie, beheert die en verstrekt die zo nodig aan het RIVM en andere onderzoekers. Voor deze werkzaamheden is een informatiestatuut opgesteld. Het Informatiestatuut heeft drie doelen: Derden inzicht geven in de wijze van gebrui
Lees meer

Tweede Kameroverleg ‘Chroom-6 bij Defensie’ op woensdag 7 november

Op 7 november is er van 16.30 – 19.30 uur een Algemeen overleg ‘Chroom-6 bij Defensie’ met de vaste commissie voor Defensie. Aan de orde komen drie agendapunten: Beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie Nadere informatie over veilig werken met chroom-6   Meer informatie Op de website
Lees meer

Rondetafelgesprek Chroom-6 op donderdag 1 november

Naar aanleiding van twee brieven van de staatssecretaris van Defensie heeft de vaste commissie voor Defensie besloten tot het organiseren van een rondetafelgesprek over chroom-6. De brieven gaan over nadere informatie over veilig werken met Chroom-6 en over de beantwoording van vragen van de vaste commissie over de beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie. De bijeenkomst is openbaar. Meer informatie D
Lees meer

Persbijeenkomst “Aanpak problematiek Chroom-6” op 4 juni

Op maandag 4 juni 2018 houdt de Paritaire Commissie ‘‘Aanpak problematiek Chroom-6’’ een persbijeenkomst over het afgeronde onderzoek van het RIVM naar de gevolgen van het werken met chroomhoudende verf door (oud-) medewerkers van Defensie. Het gaat om onderzoek op de vijf zogenaamde POMS-locaties (Prepositioned Organizational Materiel Storage) over de periode 1984 tot en met 2006. Tijdens deze bijeenkomst wordt inge
Lees meer

Kamerbrief openbaarmaking resultaten onderzoek

Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer over de openbaarmaking resultaten RIVM-onderzoek chroom-6 Download de kamerbrief
Lees meer

Rapport Evaluatie en prioritering schadelijke stoffen in CARC

Voor dit onderzoek is in kaart gebracht welke stoffen in CARC aanwezig zijn en welke van deze stoffen het grootste gezondheidsrisico kunnen hebben gevormd bij blootstelling aan CARC. Hiervoor zijn de ingrediënten achterhaald en is op basis van de schadelijkheidsklasse en het gehalte van de stoffen in de verf aangegeven welke als eerste moeten worden onderzocht. De hoogste prioriteit heeft het polymeer van hexamethyle
Lees meer

Kamerbrief over termijn van toezending RIVM-rapport chroom-6 op de POMS-locaties

Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer over de termijn van toezending van het RIVM-rapport over het onderzoek naar het gebruik van chroom-6 op de POMS-locaties. Download de kamerbrief
Lees meer

Kamerbrief over vermissing chroom-6 registratie uit personeelsdossiers

Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met een reactie op de radio-uitzending over vermissing chroom-6 registratie uit personeelsdossiers. Download de kamerbrief.
Lees meer