logo

Uit de media

Vervolg Kamerbrief chroom-6 op materialen

Brief van minister Bruins (VWS) en staatssecretaris Van Ark (SZW), mede namens bewindspersonen van andere ministeries, aan de Tweede Kamer over de voortgang van aangekondigde maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico┬┤s bij blootstelling aan chroom-6. Download de Kamerbrief
Lees meer

Tweede Kameroverleg ‘Chroom-6 bij Defensie’ op woensdag 7 november

Op 7 november is er van 16.30 – 19.30 uur een Algemeen overleg ‘Chroom-6 bij Defensie’ met de vaste commissie voor Defensie. Aan de orde komen drie agendapunten: Beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie RIVM-onde
Lees meer

Rondetafelgesprek Chroom-6 op donderdag 1 november

Naar aanleiding van twee brieven van de staatssecretaris van Defensie heeft de vaste commissie voor Defensie besloten tot het organiseren van een rondetafelgesprek over chroom-6. De brieven gaan over nadere informatie over veilig werken met Chroom-6 en over de beantwoording van vragen van de vaste c
Lees meer

Kamerbrief openbaarmaking resultaten onderzoek

Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer over de openbaarmaking resultaten RIVM-onderzoek chroom-6 Download de kamerbrief
Lees meer

Rapport Evaluatie en prioritering schadelijke stoffen in CARC

Voor dit onderzoek is in kaart gebracht welke stoffen in CARC aanwezig zijn en welke van deze stoffen het grootste gezondheidsrisico kunnen hebben gevormd bij blootstelling aan CARC. Hiervoor zijn de ingredi├źnten achterhaald en is op basis van de schadelijkheidsklasse en het gehalte van de stoffen i
Lees meer

Kamerbrief over termijn van toezending RIVM-rapport chroom-6 op de POMS-locaties

Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer over de termijn van toezending van het RIVM-rapport over het onderzoek naar het gebruik van chroom-6 op de POMS-locaties. Download de kamerbrief
Lees meer

Kamerbrief over vermissing chroom-6 registratie uit personeelsdossiers

Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met een reactie op de radio-uitzending over vermissing chroom-6 registratie uit personeelsdossiers. Download de kamerbrief.
Lees meer

Kamerbrief over voortgang en verwachte einddatum RIVM-onderzoek naar chroom-6

Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met afschrift brief RIVM over de voortgang en verwachte einddatum van het RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie. Download de kamerbrief over voortgang RIVM-onderzoek.
Lees meer

Brief van de minister van Defensie over de stand van zaken

In de kamerbrief van eind juni 2017 gaat minister Hennis-Plasschaert in op de voortgang van het RIVM-onderzoek naar chroomhoudende verf (chroom-6). In deze brief staan de volgende onderwerpen: Uitbreiding RIVM-onderzoek naar CARC. Meldingen, coulanceregeling en bezwaarschriften. Verlaging grenswaard
Lees meer