logo

Uit de media

Tweede Kamer-overleg op 12 maart

Op 12 maart is er een algemeen overleg over een verslag (VAO) over Chroom-6 Defensie in de Tweede Kamer. Lees er meer over op de website van de Tweede Kamer. Zie ook het verslag van het AO Chroom-6 Defensie van november 2018.
Lees meer

Kamerbrief Toezeggingen AO chroom-6 november 2018

Brief van staatssecretaris Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer over Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg chroom-6 van 7 november jl.  De brief gaat in op zeven punten waaronder rijksbrede ontwikkelingen, vervolgonderzoek  RIVM en nazorg voor (oud-) medewerkers. De brief bevat ook
Lees meer

Kamerbrief Werkagenda chroom-6

Brief van minister Bruins (VWS) aan de Tweede Kamer over de Werkagenda chroom-6. De brief maakt duidelijk op welke wijze het kabinet het vraagstuk van chroom-6 aanpakt. Ook staat erin welke onderzoeken er lopen naar chroom-6 en wanneer de Tweede Kamer daarover wordt geïnformeerd. Download de Kamerbr
Lees meer

Petitie voor betere schadevergoeding slachtoffers chroom-6

Oud-werknemers van de voormalige POMS-locaties, die ziek werden door het onbeschermd werken met chroom-6 in verf, zijn een internetpetitie gestart. Daarmee willen zij Defensie oproepen om met ‘stevige verbeteringen te komen op de schadevergoeding voor chroom-6-slachtoffers’. Voor het volgende Kamerd
Lees meer

Vervolg Kamerbrief chroom-6 op materialen

Brief van minister Bruins (VWS) en staatssecretaris Van Ark (SZW), mede namens bewindspersonen van andere ministeries, aan de Tweede Kamer over de voortgang van aangekondigde maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico´s bij blootstelling aan chroom-6. Download de Kamerbrief
Lees meer

Tweede Kameroverleg ‘Chroom-6 bij Defensie’ op woensdag 7 november

Op 7 november is er van 16.30 – 19.30 uur een Algemeen overleg ‘Chroom-6 bij Defensie’ met de vaste commissie voor Defensie. Aan de orde komen drie agendapunten: Beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie RIVM-onde
Lees meer

Rondetafelgesprek Chroom-6 op donderdag 1 november

Naar aanleiding van twee brieven van de staatssecretaris van Defensie heeft de vaste commissie voor Defensie besloten tot het organiseren van een rondetafelgesprek over chroom-6. De brieven gaan over nadere informatie over veilig werken met Chroom-6 en over de beantwoording van vragen van de vaste c
Lees meer

Kamerbrief openbaarmaking resultaten onderzoek

Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer over de openbaarmaking resultaten RIVM-onderzoek chroom-6 Download de kamerbrief
Lees meer

Rapport Evaluatie en prioritering schadelijke stoffen in CARC

Voor dit onderzoek is in kaart gebracht welke stoffen in CARC aanwezig zijn en welke van deze stoffen het grootste gezondheidsrisico kunnen hebben gevormd bij blootstelling aan CARC. Hiervoor zijn de ingrediënten achterhaald en is op basis van de schadelijkheidsklasse en het gehalte van de stoffen i
Lees meer