logo

Nieuws

Tweede Kamer-overleg op 12 maart

Op 12 maart is er een algemeen overleg over een verslag (VAO) over Chroom-6 Defensie in de Tweede Kamer. Lees er meer over op de website van de Tweede Kamer. Zie ook het verslag van het AO Chroom-6 Defensie van november 2018.
Lees meer

Kamerbrief Toezeggingen AO chroom-6 november 2018

Brief van staatssecretaris Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer over Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg chroom-6 van 7 november jl.  De brief gaat in op zeven punten waaronder rijksbrede ontwikkelingen, vervolgonderzoek  RIVM en nazorg voor (oud-) medewerkers. De brief bevat ook de overzichten ‘Uitkeringsregeling Chroom-6’ en ‘Waarvoor kunnen betrokkenen bij het Informatiepunt te
Lees meer

Kamerbrief Werkagenda chroom-6

Brief van minister Bruins (VWS) aan de Tweede Kamer over de Werkagenda chroom-6. De brief maakt duidelijk op welke wijze het kabinet het vraagstuk van chroom-6 aanpakt. Ook staat erin welke onderzoeken er lopen naar chroom-6 en wanneer de Tweede Kamer daarover wordt geïnformeerd. Download de Kamerbrief
Lees meer

Petitie voor betere schadevergoeding slachtoffers chroom-6

Oud-werknemers van de voormalige POMS-locaties, die ziek werden door het onbeschermd werken met chroom-6 in verf, zijn een internetpetitie gestart. Daarmee willen zij Defensie oproepen om met ‘stevige verbeteringen te komen op de schadevergoeding voor chroom-6-slachtoffers’. Voor het volgende Kamerdebat van 18 februari over de gevolgen van het werken met chroom-6 willen zij zo veel mogelijk steunbetuigingen verzamele
Lees meer

Vervolg Kamerbrief chroom-6 op materialen

Brief van minister Bruins (VWS) en staatssecretaris Van Ark (SZW), mede namens bewindspersonen van andere ministeries, aan de Tweede Kamer over de voortgang van aangekondigde maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico´s bij blootstelling aan chroom-6. Download de Kamerbrief
Lees meer

Informatiestatuut Chroom-6 en CARC Defensie

Het CAOP heeft van Defensie de opdracht gekregen om het Informatiepunt in te richten en om het proces van informatieverzameling vorm te geven. Het Informatiepunt verzamelt de noodzakelijke informatie, beheert die en verstrekt die zo nodig aan het RIVM en andere onderzoekers. Voor deze werkzaamheden is een informatiestatuut opgesteld. Het Informatiestatuut heeft drie doelen: Derden inzicht geven in de wijze van gebrui
Lees meer

Tweede Kameroverleg ‘Chroom-6 bij Defensie’ op woensdag 7 november

Op 7 november is er van 16.30 – 19.30 uur een Algemeen overleg ‘Chroom-6 bij Defensie’ met de vaste commissie voor Defensie. Aan de orde komen drie agendapunten: Beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie Nadere informatie over veilig werken met chroom-6   Meer informatie Op de website
Lees meer

Rondetafelgesprek Chroom-6 op donderdag 1 november

Naar aanleiding van twee brieven van de staatssecretaris van Defensie heeft de vaste commissie voor Defensie besloten tot het organiseren van een rondetafelgesprek over chroom-6. De brieven gaan over nadere informatie over veilig werken met Chroom-6 en over de beantwoording van vragen van de vaste commissie over de beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie. De bijeenkomst is openbaar. Meer informatie D
Lees meer

Persbijeenkomst “Aanpak problematiek Chroom-6” op 4 juni

Op maandag 4 juni 2018 houdt de Paritaire Commissie ‘‘Aanpak problematiek Chroom-6’’ een persbijeenkomst over het afgeronde onderzoek van het RIVM naar de gevolgen van het werken met chroomhoudende verf door (oud-) medewerkers van Defensie. Het gaat om onderzoek op de vijf zogenaamde POMS-locaties (Prepositioned Organizational Materiel Storage) over de periode 1984 tot en met 2006. Tijdens deze bijeenkomst wordt inge
Lees meer