logo

Nieuws

Voortgangsbrief chroom-6 aan de Tweede Kamer

In deze brief informeert minister Bruins (VWS) de Tweede Kamer over de voortgang van de aangekondigde maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan chroom-6. Hij doet dat mede namens onder andere de staatssecretaris van Defensie. De brief biedt een overzicht van uitgevoerde en lopende acties. Daaronder bevinden zich ook de vervolgonderzoeken van het RIVM en de nazorg voor (oud-)medewerkers
Lees meer

Verslag VAO Chroom-6 bij Defensie van 9 april 2019

Uit het verslag van het VAO van 9 april blijkt dat Kamerleden diverse moties indienen, die daarna worden besproken. Op 16 april vinden de stemmingen plaats. Naar het verslag Naar de uitslag van de stemmingen  
Lees meer

Tweede Kameroverleg op 9 april

Op 9 april is er in de middag een algemeen overleg (een VAO) over ‘Personeel Defensie’ en ‘Chroom-6 Defensie’ in de Tweede Kamer. Zie hiervoor de website van de Tweede Kamer.
Lees meer

Nieuwsbrieven april 2019

In april zijn nieuwsbrieven verstuurd vanuit het Informatiepunt Chroom-6 over POMS- en niet-POMS-locaties. Daarin komen onderwerpen aan bod, zoals aanvullende maatregelen van Defensie inzake onderzoek en regeling chroom-6 en vergoeding eigen risico bij preventief medisch onderzoek. Ook gaat de informatie bijvoorbeeld over de status van de vervolgonderzoeken naar CARC op POMS-locaties en het gebruik van chroom-6 op ov
Lees meer

Verslag AO over ‘Personeel Defensie’ van 4 april 2019

In het verslag van het Algemeen Overleg over ‘Personeel Defensie’ op 12 maart 2019 komen veel thema’s aan de orde en diverse Kamerbrieven. Wat betreft Chroom-6 gaat het verslag onder andere over de Kamerbrief van 4 december over de terugdringing van het toepassen van chroom-6-houdende verf op luchtvaartuigen. Ook komt de Kamerbrief van 5 maart 2019 over toezeggingen naar aanleiding van het overleg &
Lees meer

Tweede Kamer-overleg op 12 maart

Op 12 maart is er een algemeen overleg over een verslag (VAO) over Chroom-6 Defensie in de Tweede Kamer. Lees er meer over op de website van de Tweede Kamer. Zie ook het verslag van het AO Chroom-6 Defensie van november 2018.
Lees meer

Kamerbrief Toezeggingen AO chroom-6 november 2018

Brief van staatssecretaris Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer over Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg chroom-6 van 7 november jl.  De brief gaat in op zeven punten waaronder rijksbrede ontwikkelingen, vervolgonderzoek  RIVM en nazorg voor (oud-) medewerkers. De brief bevat ook de overzichten ‘Uitkeringsregeling Chroom-6’ en ‘Waarvoor kunnen betrokkenen bij het Informatiepunt te
Lees meer

Kamerbrief Werkagenda chroom-6

Brief van minister Bruins (VWS) aan de Tweede Kamer over de Werkagenda chroom-6. De brief maakt duidelijk op welke wijze het kabinet het vraagstuk van chroom-6 aanpakt. Ook staat erin welke onderzoeken er lopen naar chroom-6 en wanneer de Tweede Kamer daarover wordt geïnformeerd. Download de Kamerbrief
Lees meer

Petitie voor betere schadevergoeding slachtoffers chroom-6

Oud-werknemers van de voormalige POMS-locaties, die ziek werden door het onbeschermd werken met chroom-6 in verf, zijn een internetpetitie gestart. Daarmee willen zij Defensie oproepen om met ‘stevige verbeteringen te komen op de schadevergoeding voor chroom-6-slachtoffers’. Voor het volgende Kamerdebat van 18 februari over de gevolgen van het werken met chroom-6 willen zij zo veel mogelijk steunbetuigingen verzamele
Lees meer