logo

Informatiestatuut Chroom-6 en CARC Defensie

Informatiestatuut Chroom-6 en CARC Defensie

Het CAOP heeft van Defensie de opdracht gekregen om het Informatiepunt in te richten en om het proces van informatieverzameling vorm te geven.

Het Informatiepunt verzamelt de noodzakelijke informatie, beheert die en verstrekt die zo nodig aan het RIVM en andere onderzoekers. Voor deze werkzaamheden is een informatiestatuut opgesteld. Het Informatiestatuut heeft drie doelen:

  • Derden inzicht geven in de wijze van gebruik en beheer van informatie.
  • De informatiestromen beschrijven.
  • De kaders schetsen voor de omgang met de (vaak vertrouwelijke) informatie.

Het Informatiestatuut kan steeds worden aangepast aan de actuele situatie en verkregen
inzichten.

Download het Informatiestatuut