logo

Chroom-6 en Carc

Chroom-6 en Carc

Chroom-6

Chroom-6 is een metaal met een specifieke eigenschap. Verwerkt in (grond)verf beschermt het onder andere metalen oppervlakten tegen roest (corrosie). Maar het is schadelijk voor de gezondheid.

In een animatievideo licht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toe wat er in de wetenschap bekend is over chroom-6. Ook wordt hierin getoond hoe chroom-6 in het lichaam terecht kan komen en wat er dan gebeurt.

Veilig werken met chroom-6

Defensie werkt nog steeds met chroom-6. Omdat het voorkomt dat materiaal gaat roesten, zit het op veel bestaand materieel en is het gebruik ervan in de luchtvaart zelfs verplicht. Voorop staat dat medewerkers er veilig mee kunnen werken. Op de website van Defensie leest u de maatregelen die Defensie hiervoor treft.

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wijst op het belang van maatregelen nemen bij het werken met chroom-6. Op de website staat informatie over het wettelijke kader, een checklist en mogelijke beheersmaatregelen.

CARC

CARC staat voor Chemical Agent Resistant Coating. Waar chroom-6 in grondverf zit, is CARC bedoeld voor verf voor de toplaag. Het beschermt militair materieel tegen chemische en biologische wapens.

In een animatievideo licht het RIVM toe wat er op dit moment in het algemeen bekend is over CARC. Er wordt onder meer ingegaan op welke stoffen in CARC aanwezig zijn en welke het grootste risico vormen voor de gezondheid.

Onderzoek chroom-6 & CARC

Het (RIVM) onderzoekt de blootstelling aan chroom-6 houdende verf en CARC bij Defensie, en het effect daarvan op de gezondheid van (oud-) medewerkers.