logo

Brief van de minister van Defensie over de stand van zaken

Brief van de minister van Defensie over de stand van zaken

In deze kamerbrief gaat minister Hennis-Plasschaert in op de ontwikkelingen sinds de vorige rapportage van 1 oktober 2015. Achtereenvolgens gaat zij in op de opzet en voortgang van het RIVM-onderzoek, de stand van zaken van de meldingen en de coulanceregeling, de voorlichtingsbijeenkomsten, de stand van zaken van de GGD-onderzoeken en het gezondheidskundig onderzoek.

Download de brief aan de Tweede Kamer
Download de bijlage bij de brief