logo

Brief van de minister van Defensie over de stand van zaken

Brief van de minister van Defensie over de stand van zaken

In de kamerbrief van eind juni 2017 gaat minister Hennis-Plasschaert in op de voortgang van het RIVM-onderzoek naar chroomhoudende verf (chroom-6). In deze brief staan de volgende onderwerpen:

  • Uitbreiding RIVM-onderzoek naar CARC.
  • Meldingen, coulanceregeling en bezwaarschriften.
  • Verlaging grenswaarde chroom-6 per 1 maart 2017.
  • Arbocatalogi gevaarlijke stoffen en chroom-6.
  • Beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Detectiepen of chromate checker.

De eerstvolgende brief is voorzien in januari 2018.

Download de kamerbrief over de stand van zaken